Budowa pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 17 maja 2017 r., została podpisana Umowa Dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Klimontów - na dofinansowanie zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów. Koszt całkowity zadania 25 000,00 zł.
Środki WFOŚiGW w Kielcach – 20 000,00 zł.
Wkład własny Gminy – 5 000,00 zł.

Podpisanie umowy na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 08 maja 2017 r., została podpisana Umowa Dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Klimontów - z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów. Koszt całkowity zadania 22 515,93 zł.
Środki WFOŚiGW w Kielcach – 7 880,58 zł.
Środki NFOŚiGW w Warszawie – 11 257,96 zł.
Wkład własny Gminy – 3 377,39 zł.

Informacja OPS

W związku ze zwiększoną ilością niektórych produktów przez Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie prosi o zgłoszenie się w dniach 22, 23, 24 maja 2017 r. w godzinach 9-14 osób uprzednio zakwalifikowanych do ww. pomocy.

Rajd rowerowy im. św. Jana Pawła II

… Im więcej czasu upływa od przejścia bł. Jana Pawła II do domu Ojca,
tym bardziej odkrywamy głębię i ducha jego nauczania …
(abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski)

Regulamin rajdu rowerowego im. Św. Jana Pawła II
Jako dziękczynienie za pontyfikat
Wielkiego Papieża – Polaka
Klimontów 2017

Organizatorzy:

  1. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
  2. Wójt Gminy Klimontów – Marek Goździewski
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
  5. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
  6. OSP Klimontów

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa w Goźlicach będzie promować nowy sport!

Gra dla każdego – tak o rozwijającej się w Polsce nowej dyscyplinie sportowej – speed-ballu – mówią jej propagatorzy. Pod nazwą speed-ball kryje się sport, który przywędrował do Polski trzy lata temu i zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność.
W ramach ogólnopolskiego projektu, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 16 szkół – po jednej w każdym województwie – otrzymało 3 zestawy do gry oraz instruktaż od certyfikowanych trenerów: Przemysława Wolana – Mistrza Polski w Speed-Ball oraz Zbigniewa Bizonia - Wicemistrza Polski.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.