Obchody Jubileuszu 50-lecia pozycia par małżeńskich

W minioną niedzielę tj. 12.02.2017 r. w niezwykle uroczystej oprawie 23 pary małżeńskie z terenu gminy Klimontów świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Senatorem RP Jarosławem Rusieckim, Posłami na Sejm RP: Panem Kazimierzem Kotowskim i Panem Markiem Kwitkiem, który jednocześnie reprezentował Panią Wojewodę Świętokrzyską, Radnym Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Swajdą, który reprezentował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Radnym Powiatowym Panem Leszkiem Galatą, Wójtem Gminy Klimontów Panem Markiem Goździewskim, Zastępcą Wójta Gminy Klimontów Panem Edwardem Przytułą – oraz z Radnymi Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

„Światełko dla Armii Krajowej”

W dniu 14 lutego 2017 roku Gmina Klimontów przystąpiła do akcji „Światełko dla Armii Krajowej”, organizowanej z inicjatywy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowego Związku Żołnierzy AK. Akcja ma związek z 75 rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
Zapalenie symbolicznego znicza odbyło się przy:

  • Pomniku ppłk. Antoniego Wiktorowskiego w Klimontowie,
  • Pomniku „Jędrusiów” w Rybnicy,
  • Pomniku żołnierzy Armii Krajowej w Szymanowicach Dolnych,
  • Zbiorowej mogile 5 żołnierzy Armii Krajowej w Goźlicach,

miejscach upamiętniających heroizm niezłomnych żołnierzy Armii Krajowej jako wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci o nich.

Patronat nad akcją objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Wyjazd na lodowisko do Dębicy

9 lutego 2017 roku grupa 45 zawodników i zawodniczek trenujących piłkę nożną na Orliku wzięła udział w wyjeździe na kryte lodowisko do Dębicy. Organizatorami wyjazdu byli Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski oraz Animator Orlika Krzysztof Dywan.

Czytaj więcej...

Kulig dla dzieci

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski
oraz
Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają

dzieci w wieku 9-12 lat do wzięcia udziału w KULIGU organizowanego dnia 11.02.2017 (sobota).

W programie:

  • przejazd saniami na trasie Nawodzice-Rybnica,
  • zapalenie zniczy przy pomniku Powstańców Styczniowych 1863 r.
  • zabawy na śniegu,
  • ognisko z kiełbaskami,
  • słodki poczęstunek w świetlicy wiejskiej, przygotowany przez Panie K.G.W. w Nawodzicach.

Wyjazd autokaru sprzed budynku G.O.K. o godz. 15:00
Prosimy dzieci o zabranie sanek
Planowany powrót o godz. 18:15

Uwaga!!
Ilość miejsc ograniczona.

Rodziców prosimy o pobranie druków oświadczeń zezwalających dzieciom na udział w kuligu od 08.02.2017 do 10.02.2017 w godz. od 8:00 do 15:00 w G.O.K. Klimontów
(o zakwalifikowaniu dziecka decyduje kolejność złożenia oświadczenia).

Magiczny wieczór w Cykadzie

Niesamowitych wrażeń podczas magicznego wieczoru w Cykadzie doznali młodzi adepci piłki nożnej uczęszczający na zajęcia piłkarskie na Orliku. Organizatorem tego spotkania byli: Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski, Animator Orlika Krzysztof Dywan, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Sandomierzu oraz Piotr i Beata Sudy - Restauracja Cykada.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.