Nietypowy trening w Klimontowie

23 stycznia 2017 roku na hali sportowej w Klimontowie odbył się trening naszej drużyny żaków z bardzo nietypowym przedmiotem jakim jest dmuchana kula. Zadaniem dzieci było będąc w tych kulach zdobyć jak najwięcej bramek.

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego Szkoły Podstawowej w Nawodzicach

Zimowa wyprawa

31 stycznia 2017 roku zawodnicy i zawodniczki uczęszczające na zajęcia piłkarskie na Orliku w Klimontowie wzięli udział w I Zimowej Wyprawie Wokół Zalewu w Szymanowicach. Celem wyprawy było poznanie pięknego krajobrazu naszej gminy, poprawę sprawności fizycznej oraz wspólne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych wynosi: 418,77 zł (słownie: czterysta osiemnaście złotych, siedemdziesiąt siedem groszy)
  2. Statystyczna liczba dzieci Przedszkola wynosi: 104 (zgodnie z Raportem Systemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2016 roku)
  3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 812,07 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych, siedem groszy)
  4. Statystyczna liczba dzieci Oddziału Przedszkolnego wynosi: 10 (zgodnie z Raportem Systemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2016 roku)
  5. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych wynosi: 724,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery złote)
  6. Statystyczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej wynosi: 362 (zgodnie z Raportem Systemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2016 roku)

Ferie 2017 z Biblioteką

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.