Ferie w SP Nawodzice

Ferie ze sportowymi sukcesami dzieci i młodzieży z Nawodzic

Podczas ferii zimowych uczniowie szkoły Podstawowej z Nawodzic oraz ich starsi koledzy i koleżanki brali udział w szeregu konkursach, wyjazdach i imprezach sportowych oraz turystyczno krajoznawczych organizowanych min. przez Szkołę Podstawową w Nawodzicach, Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz Ośrodek sportu i Rekreacji w Staszowie.

Czytaj więcej...

Rozwój rynku zbytu produktów i usług lokalnych

Klimontowska świetlica środowiskowa

23 lutego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach odbyła się konferencja z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, Wójta Gminy Klimontów pana Marka Goździewskiego, oraz samorządowców z regionu świętokrzyskiego. Podczas spotkania miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. Klimontowska świetlica środowiskowa w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Akcja "Bezpieczne ferie"

W dniach 1 i 8 lutego na stoku w Konarach w ramach Akcji „Bezpieczne Ferie” odbyły się zajęcia nauki jazdy na nartach wraz z szkoleniami Policji z Koprzywnicy i Sandomierza i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zajęcia były zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz z gimnazjum.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.