Informacja dot. przyjmowania wniosków przez WFOSiGW

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od 01 marca 2017r. – przyjmuje wnioski od osób fizycznych na zadania realizowane w 2017r.:

  • „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – Edycja II
  • „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” – Edycja II

Nabór dotyczy finansowania pożyczkowego.

Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce
biuro@wfos.com.pl
Telefon: 413661512, 413335220
Faks: 41 3660905
http://www.wfos.com.pl

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim

  Zawichost Sandomierz Klimontów
ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34 ul. Krakowska 15
tel. 158364115 w. 14 tel. 156441010 w. 305 tel. 601760549
Adwokat:
Aleksandra Narewska Bidas
Organizacja pozarządowa:
LGD Powiatu Opatowskiego
ul. 16 Stycznia 1
25-500 Opatów
Radca prawny:
Katarzyna Markiewicz
Zastępca Adwokat:
Marcin Natoniewski
Radca prawny:
Katarzyna Turbiarz
Radca prawny:
Monika Mazur
Poniedziałek 7:30 - 11:30 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
Wtorek 7:30 - 11:30 8:00 - 12:00 11:00 - 15:00
Środa 7:30 - 11:30 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
Czwartek 7:30 - 11:30 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
Piątek 7:30 - 11:30 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00

Czytaj więcej...

Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...

Badania mammograficzne

Informacja dot. spotkania opłatkowego w OSP Klimontów

29 grudnia 2016 roku w jednostce OSP Klimontów odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu tym uczestniczyli strażacy OSP Klimontów oraz ich bliscy, a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Klimontów, Kapelan Gminny OSP, przedstawiciele Rady Gminy w Klimontowie.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.