Ogłoszenie w sprawie zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego

Bezpłatne konsultacje onkologiczne

W siedzibie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu (parter budynek obok przychodni lekarskich) w każdy czwartek w godzinach od 900 do 1400.
Bezpłatnych konsultacji onkologicznej udziela lek. med. Piotr Mikuliszyn – specjalista Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Rejestracja telefoniczna:
Pod nr telefonu 887113112 lub infolinia call-center 413674208 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18).

Pacjenci niezarejestrowani przyjmowani będą w godzinach pracy gabinetu.

Zarząd Powiatu w Sandomierzu

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż

w dniu 2017.02.14 zostało wszczęte
na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów reprezentowanego przez Pana Iwo Nocuń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm3/h w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewid. 208/6.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
  2. na stronie internetowej Urzędu
  3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowice Dolne

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1430.

Ochrona środowiska - możliwości projektowe

3 lutego 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządu terytorialnego celem zaprezentowania wszystkich możliwości zadbania o środowisko.
Dostępne instrumenty, które spowodują, że świadomie i skutecznie zadbamy o środowisko przygotowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie skróconych informacji dotyczących poszczególnych Programów:

Czytaj więcej...

Obchody Jubileuszu 50-lecia pozycia par małżeńskich

W minioną niedzielę tj. 12.02.2017 r. w niezwykle uroczystej oprawie 23 pary małżeńskie z terenu gminy Klimontów świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Senatorem RP Jarosławem Rusieckim, Posłami na Sejm RP: Panem Kazimierzem Kotowskim i Panem Markiem Kwitkiem, który jednocześnie reprezentował Panią Wojewodę Świętokrzyską, Radnym Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Swajdą, który reprezentował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Radnym Powiatowym Panem Leszkiem Galatą, Wójtem Gminy Klimontów Panem Markiem Goździewskim, Zastępcą Wójta Gminy Klimontów Panem Edwardem Przytułą – oraz z Radnymi Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.