Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

Sylwester w Klimontowie

Wójt i Rada Gminy
w Klimontowie
zapraszają Mieszkańców Gminy Klimontów
na tradycyjne spotkanie w Noc Sylwestrową
w godz. 23:00–1:00 na Rynku w Klimontowie

w programie:
23:00 – zabawa z DJ
23:55 – życzenia Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego
24:00 – pokaz fajerwerków i tradycyjna lampka szampana
1:00 – zakończenie

Do siego roku 2017

Ziemia znad Jordanu i palestyński kielich

Wyjątkowy charakter miała tegoroczna pasterka w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie. Podczas uroczystości w świątyni umieszczona została urna z ziemią pochodzącą z miejsc związanych z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...

Podpisanie preumowy na wodociąg i kanalizację

We wtorek, 20 grudnia w Suchedniowskim Domu Kultury „Kuźnica” Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski i Skarbnik Gminy Anna Sobolewska podpisali pre-umowę z Marszałkiem Adamem Jarubasem i Członkiem Zarządu Województwa Markiem Szczepanikiem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3 „Gospodarka wodno- ściekowa”.
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 3 058 608,57zł
Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 2 292 550,11zł w tym:

  • środki z EFRR w kwocie 1 834 040,09 zł
  • wkład własny w kwocie 1 224 568,48 zł

Wydatki niekwalifikowane: 766 058,46 zł
Fotogalerię z podpisania umowy można obejrzeć pod adresem:
http://www.sejmik.kielce.pl/item/52625-inwestuja-w-gospodarke-wodno-sciekowa

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Klimontów

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.