Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego Szkoły Podstawowej w Nawodzicach

Zimowa wyprawa

31 stycznia 2017 roku zawodnicy i zawodniczki uczęszczające na zajęcia piłkarskie na Orliku w Klimontowie wzięli udział w I Zimowej Wyprawie Wokół Zalewu w Szymanowicach. Celem wyprawy było poznanie pięknego krajobrazu naszej gminy, poprawę sprawności fizycznej oraz wspólne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych wynosi: 418,77 zł (słownie: czterysta osiemnaście złotych, siedemdziesiąt siedem groszy)
  2. Statystyczna liczba dzieci Przedszkola wynosi: 104 (zgodnie z Raportem Systemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2016 roku)
  3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 812,07 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych, siedem groszy)
  4. Statystyczna liczba dzieci Oddziału Przedszkolnego wynosi: 10 (zgodnie z Raportem Systemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2016 roku)
  5. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych wynosi: 724,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery złote)
  6. Statystyczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej wynosi: 362 (zgodnie z Raportem Systemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2016 roku)

Ferie 2017 z Biblioteką

Ferie 2017 z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie
codziennie od 30.01.2017 – 10.02.2017

godzina 1200 – niespodzianka
godzina 1230-1500 – zabawy artystyczne (plastyczne, muzyczne)

środa – 1.02.2017 – godzina 1515
Mistrzostwa Gminy Klimontów – turniej na dużym ekranie FIFA2017 na PS3 – konkurencja indywidualna o Puchar Wójta Gminy Klimontów - Marka Goździewskiego – kategoria wiekowa – Szkoła Podstawowa

czwartek – 2.02.2017 godzina 1515
Mistrzostwa Gminy Klimontów – turniej na dużym ekranie FIFA 2017 na PS3 – konkurencja indywidualna o Puchar Wójta Gminy Klimontów - Marka Goździewskiego – kategoria wiekowa – Open

Świetlica Gok – od 31.01.2017 (wtorek) – czynna w godzinach 1500-1900 – gry stolikowe, tenis stołowy, „piłkarzyki”

5.02.2017 (niedziela) – godzina 1600-1900 – Dyskoteka – mile widziane przebrania karnawałowe (każde dziecko otrzyma upominek)

7.02.2017 (wtorek) – Mistrzostwa Gminy Klimontów w tenisa stołowego – Szkoła Podstawowa

8.02.2017 (środa) – Mistrzostwa Gminy Klimontów w tenisa stołowego – Gimnazjum

9.02.2017 (czwartek) – Mistrzostwa Gminy Klimontów w „piłkarzyki” – Szkoła Podstawowa

10.02.2017 (piątek) – Mistrzostwa Gminy Klimontów w „piłkarzyki” – Gimnazjum

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.