Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2017 roku w godzinach od 9 - 13 przy Urzędzie Gminy w Klimontowie będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących, które zostały zakwalifikowane do ww. pomocy.

Informacja o programie „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.

Wójt Gminy w Klimontowie pragnie poinformować, że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie jest realizowany program pn. „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.
Program ten jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na mecz

Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie

Śniadanie Wielkanocne

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.