Harmonogram pracy siłowni na terenie Gminy Klimontów

  kwiecień maj czerwiec  
Klimontów Poniedziałek 18.10-21.40 18.10-21.40 18.10-20.10 Szczepan Ewiak
Wtorek 17.30-21.00 17.30-21.00 18.10-20.10
Środa 18.10-21.40 18.10-21.40 18.00-20.00
Czwartek 17.30-21.00 17.30-21.00 18.00-20.00
Piątek 18.10-21.40 18.10-21.40 18.10-20.10
Sobota 18.10-21.40 18.10-21.40 18.10-20.10
Wtorek 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 Cezary Pyszczek
Czwartek 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00
Ossolin Poniedziałek 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00 Sebastian Mucha
Wtorek 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00
Środa 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00
Czwartek 18.15-21.15 18.15-21.15 19.00-21.00 Krzysztof Dywan
Piątek 17.00-21.00 17.00-21.00 19.00-21.00
Sobota 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00
Goźlice Poniedziałek 17.00-21.00 17.00-21.00 19.00-21.00 Krzysztof Dywan
Wtorek 18.15-21.15 18.15-21.15 19.00-21.00
Środa 18.15-21.15 18.15-21.15 19.00-21.00
Czwartek 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00 Łukasz Kawiński
Piątek 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00
Sobota 18.00-21.00 18.00-21.00 19.00-21.00

 

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2017 roku w godzinach od 9 - 13 przy Urzędzie Gminy w Klimontowie będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących, które zostały zakwalifikowane do ww. pomocy.

Informacja o programie „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.

Wójt Gminy w Klimontowie pragnie poinformować, że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie jest realizowany program pn. „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.
Program ten jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na mecz

Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.