Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Utworzono: środa, 18, styczeń 2017

Ogłoszenie
o sprzedaży samochodów

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nawodzice i Zakrzów – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodów:

  • Ford Transit 2,0, TSA KM78, rok prod. 1997, samochód stanowi własność OSP Nawodzice – wartość rynkowa pojazdu wg. wyceny wynosi – 800,00 zł brutto.
  • Star 200, TBI 7752, rok prod.1982, samochód stanowi własność Gminy Klimontów – wartość rynkowa pojazdu wg wyceny 3 000,00 zł brutto.

Samochody można oglądać, w dni robocze od 19.01.2017 r. do 30.01.2017 r. w godzinach 900 – 1500, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – marka samochodu nr rejestr”, w dni robocze od 730 – do 1530 do dnia 30.01.2017 r.

Samochody zostaną sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) daną jednostką OSP i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.
Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.
Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.