Dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Utworzono: piątek, 03, marzec 2017

Gminy Powiatu Sandomierskiego rozpoczynają przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną, polegającą na instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) dla osób prywatnych z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
termin naboru: II kwartał 2017 r.
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poziom dofinansowania wynosi do 70% inwestycji minus podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaiki, kolektory) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.
Instalacja urządzeń OZE dla osób prywatnych umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

  • Aby otrzymać dofinansowanie w projekcie nie ma konieczności zaciągania kredytu przez mieszkańca, tzn. w Projekcie nie uczestniczy bank komercyjny.
  • Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym wykonywana jest instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis.
  • Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób – wszystkie te osoby muszą być łącznie stroną umowy).
  • Gmina przekaże w bezpłatne użytkowanie mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat. Po 5 latach Gmina przekaże prawo własności instalacji mieszkańcowi.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety.

Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Klimontów (sekretariat) w terminie do 10 marca 2017 r.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.