Informacja o programie „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.

Utworzono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017

Wójt Gminy w Klimontowie pragnie poinformować, że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie jest realizowany program pn. „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r.
Program ten jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nie objętych regularnymi formami aktywności fizycznej.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej i jesiennej, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 – minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 – osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Operatorem Wojewódzkiego Programu „SKS” w 2017 jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Program „Szkolny Klub Sportowy” finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz współfinansowany ze środków Gminy Klimontów.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.