Katyń... ocalić od zapomnienia

Utworzono: piątek, 09, październik 2009

Uroczystości upamiętniające polskich oficerów Wojska Polskiego oraz Policjantów Katynia, Miednoje i Charkowa oraz innych miejsc sowieckiej agresji, gdzie w tragiczny sposób na skutek działań rosyjskich władz centralnych zamordowano ponad 21 tys. przedstawicieli polskiej inteligencji odbyły się 27 września br. w miejscowości Byszów – nieopodal Klimontowa.
Tam w zabytkowym XIX – wiecznym parku dworskim krajobrazowym posadzone zostało 100 „DĘBÓW PAMIĘCI” oraz nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Ofiar Katyńskich.
Był to punkt kulminacyjny realizowanych przez Gminę Klimontów programów: „Katyń… ocalić od zapomnienia”, ”Pamięć i Honor” - PPWOW PIS.
Posadzenie „DĘBÓW PAMIĘCI” jest odzewem na apel Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza realizującego program „Katyń… ocalić od zapomnienia” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego. W ramach tej akcji posadzonych zostanie 21 473 szt. dębów – tzw. „DĘBÓW PAMIĘCI” w parkach, na skwerach itp. na 70-tą rocznicę zbrodni katyńskiej – czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.
Gmina Klimontów uczestnicząc w tej akcji pragnie oddać hołd i szacunek pomordowanym we wszystkich miejscach sowieckiej zbrodni, jak również przywrócić im należną CZEŚĆ, HONOR i PAMIĘĆ…
Wśród osób, które zostały upamiętnione na terenie Parku Katyńskiego w Byszowie znajdują się Policjanci oraz oficerowie WP urodzeni oraz służący na terenie dawnego województwa kieleckiego i ziemi sandomierskiej.
Dzięki współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „RODZINA POLICYJNA 1939” Oddział Kielce powzięto decyzję o posadzeniu DĘBÓW PAMIĘCI dla 50 policjantów pochodzących z terenu naszego województwa – upamiętniając również w ten sposób 90-tą rocznicę powołania Policji Państwowej w Polsce.
Rok 2009 jest rokiem wielu historycznych rocznic, które są ważne dla naszego kraju. 1-szy września to 70-ta rocznica napaści Niemiec na Polskę, 17 września to rocznica napaści sowieckiej na nasz kraj.
Są to wydarzenia, które doprowadziły do biologicznego wyniszczenia naszego narodu, unicestwienia inteligencji – które były zbrodnią ludobójstwa.
We wrześniu 1939 roku Sowieci internowali na Kresach Wschodnich oficerów wojsk, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Służby Więziennej, duchownych, sędziów, lekarzy.
Pamięć o ofiarach stalinowskiego terroru nie może zostać tylko na kartach historii. Musi przede wszystkich zostać w pamięci nas wszystkich. Należy uczynić wszystko, aby kolejne pokolenia Polaków pamiętały o tym co się stało w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie, Miednoje.
Są to miejsca naszej tożsamości narodowej. Niech pamięć o Rodakach, którzy ginęli za Ojczyznę daleko od niej i od najbliższych nigdy nie zaginie.
Można zabrać ciało… ale nie można zabrać duszy…
Z nieubłaganym upływem czasu jest coraz mniej ocalałych świadków zbrodni na wschodzie przeciwko narodowi polskiemu. Mimo, iż prawda ujrzała światło dzienne i nie ma wątpliwości, że zbrodnie te popełnili Sowieci – mimo, że powstały cmentarze w Katyniu, Miednoje i Charkowie daleko jeszcze do jednoznacznego i jasnego zakończenia budowania świadectwa historii. Odchodzą świadkowie, odchodzą bliscy zamordowanych w miejscach położonych z dala od ziem polskich. Dla żyjących odwiedzanie, kiedyś w ogóle niemożliwe, dziś z powodu wieku staje się uciążliwe i trudne. Dla młodych pokoleń prawda tamtych czasów staje się jeszcze odleglejsza. Jej świadectwa, ślady, znaki muszą być tu – blisko w Polsce, na odległość wyciągnięcia dłoni, dotknięcia Tajemnicy…
Taka właśnie myśl przyświeca organizatorom Uroczystości w Byszowie. Wójt Gminy Ryszard Bień oraz koordynatorzy akcji z ramienia Urzędu Gminy w Klimontowie – Panie Elżbieta Mazur oraz Danuta Potocka bardzo prężnie przygotowały organizacyjnie Uroczystości.
Od miesiąca lipca br. trwały intensywne prace mające na celu przywrócenie świetności parku oraz wybudowanie pomnika. Prac tych nie udałoby się wykonać, gdyby nie pomoc, wsparcie i ogromne zaangażowanie różnych instytucji, firm i osób prywatnych, przede wszystkim miejscowych szkół: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Kordyką, Warsztatów ZSP w Klimontowie na czele z Kierownikiem Zbigniewem Cieplińskim, a także Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie na czele z Panią Dyrektor Elżbietą Czajkowską oraz gminnych jednostek OSP z Klimontowa, Pokrzywianki, Konar, Nasławic, Goźlic i Byszowa. Zaangażowanie i pomoc okazały również Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy Klimontów zrzeszone w Gminnym Związku Rolników i Organizacji Rolniczych a także Sołtys wsi Śniekozy Kozioł Henryk wraz z grupą dzieci ze Śniekóz.
Udział w przygotowaniach wzięły również szkoły z terenu naszej Gminy – szkoły stowarzyszeniowe z Konar i Goźlic oraz szkoły z Nawodzic i Ossolina.
Podziękowania kierujemy również do Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klimontowie – na czele z Panem Kierownikiem Andrzejem Wojtyniakiem.
Wiele prac udało się wykonać dzięki ogromnej pomocy (finansowej, materialnej i usługowej) wielu firm i osób, wśród których znaleźli się:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na czele z Panem Dyrektorem Jerzym Łatkowskim za umożliwienie prac grupy pracowników w ramach robót publicznych
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Staszów na czele z Nadleśniczym Panem Adamem Lubera
 • Firma Kamieniarska Marek i Agnieszka Grudzień Iwaniska
 • Firma „Roma” Janusz i Jolanta Goraj Sandomierz
 • Firma Budowlana Jarosław Paczkowski
 • Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu na czele z Panem Dyrektorem Longinem Bokwą (oddziały Jurkowice i Piskrzyń)
 • Kopalnia Wapienia Morawica S.A.
 • Firma Handlowa Witold Paliński Sandomierz
 • Firma „KON-KAR” Dorota i Andrzej Goździewscy
 • Firma Transportowa Mirosław Orszulak Staszów
 • Firma „JANPOL” Tadysz Jan – Konary Kolonia
 • Firma „Transdźwig” Leszek Konieczny Tarnobrzeg
 • Firma „Graf Druk plus” Marcin Pasternak Staszów
 • Usługi Tartaczne Dariusz Drzymalski Podlesie
 • Firma „Bet-Bud” Stanisław i Michał Nenutil Tarnobrzeg
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Klimontów
 • Szkółka Krzewów Ozdobnych – Krzysztof Leśniak Łążek
 • Szkółka Krzewów Ozdobnych – Krzysztof Śledź Koprzywnica
 • Szkółka Kwiatów Ozdobnych Zimnicki Wiesław Goźlice
 • Koło Łowieckie – Krzysztof Bernyś – Przybysławice
Wspomnieć należy również o ogromnej pomocy ze strony mieszkańców Byszowa.
Uroczystości Katyńskie w Byszowie rozpoczęły się o godz. 1200 Mszą Św., którą odprawił JE ks. bp Edward Frankowski w koncelebrze z ks. Infuatem Adamem Nowakiem z Klimontowa oraz Prałatem Czesławem Przewłockim z Chobrzan i ojcem Józefem Joniec ze Stowarzyszenia Parafiada, następnie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Ofiar Katyńskich, symboliczne posadzono „Dęby Pamięci” oraz odczytano Apel Poległych czcząc również pamięć zamordowanych salwą honorową.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Kompania Honorowa Wojska Polskiego (JW Sandomierz) oraz Kompania Honorowa Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Rycerstwo Ziemi Staszowskiej, Szydłowieckie Towarzystwo Strzeleckie.
Uroczystości w Byszowie zaszczycili również swoją obecnością posłowie naszego regionu, przedstawiciele różnych instytucji państwowych, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz Policji, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a także przedstawiciele Kieleckiej Rodziny Katyńskiej na czele z Panią Prezes Anną Łakomiec, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Oddział Kielce na czele z Panią Prezes Grażyną Szkonter , Fundacji „Golgota Wschodu” z Warszawy na czele z Panią Prezes dr Teresą Walewską-Przyjałkowską, oraz Stowarzyszenia Parafiada na czele z Prezesem Ojcem Józefem Joniec.
Organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie również wszystkim mieszkańcom naszego powiatu oraz województwa i kraju – tym wszystkim, którzy w sercu swym mają umiłowanie do Ojczyzny, patriotyzm jutra i szczególnie pamięć o tych, którzy za naszą Polskę oddali najcenniejszy dar – życie.
Elżbieta Mazur

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.