Inwentaryzacja źródeł energii

Utworzono: środa, 15, lipiec 2015

Inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia energii
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów

 

Szanowni mieszkańcy,
Informujemy, że dniu 16 lipca 2015r. na terenie Gminy Klimontów odbędzie się inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia energii związana z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów.

W tych dniach ankieterzy z firmy GreenLynx będą odwiedzać posesje w celu pozyskania informacji na temat:

  • rodzaju źródła ciepła jakie Państwo stosujecie (pieców, kotłowni itp.) i jego stanu,
  • zużycia energii elektrycznej, gazu, węgla itd. za 2014 rok (prosimy o wcześniejsze przygotowanie tej informacji),
  • wykonanych lub planowanych termomodernizacjach,
  • wykonanych lub planowanych inwestycjach w odnawialne źródła energii (OZE);

Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem.
Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który daje możliwość uzyskania przez Gminę Klimontów wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

  • wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),
  • docieplenie budynków, wymianę okien,
  • zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Prosimy o czynny udział wszystkich mieszkańców gminy w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:
Wykonawcy – GreenLynx – Paweł Krząstek tel. 531 777 891
Urzędu Gminy – Sylwia Czerwińska tel. 158661100

WYPEŁNIJ ANKIETĘ:
http://goo.gl/8u7kgP

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.