XVIII Jarmark na św. Jacka

Jarmark na św. Jacka
15-17 sierpnia 2014 r.

HONOROWY PATRONAT
Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Czytaj więcej...

Oferty programowe na Jarmark na św. Jacka

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (katering) w dniach 15-17 sierpnia 2014 roku podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2014) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 25 marca 2014 r. do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym, lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Czytaj więcej...

XVII Jarmark na św. Jacka

Od szesnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Jarmark z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu.

Czytaj więcej...

XVII Jarmark na św. Jacka

Jarmark na św. Jacka
15-17 sierpnia 2013 r.

Czytaj więcej...

Oferty na Jarmark na św. Jacka - katering

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (katering) w dniach 15-17 sierpnia 2013 roku podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferty programowe w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowy, lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert "Wesołe Miasteczko"

Urząd Gminy w Klimontowie ogłasza konkurs ofert na wynajem placu przy ulicy Batalionów Chłopskich pod urządzenia rozrywkowe (Wesołe Miasteczko) w dniach 15-17 sierpnia 2013 roku podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferty finansowe w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 16 kwietnia 2013 r. do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowy, lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Czytaj więcej...

Jarmark na św. Jacka 2012 - relacja

Od piętnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją imprezy objęli Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Jarmark z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu.

Czytaj więcej...

Jarmark na św. Jacka 2012 - fotogaleria

Msza św. dożynkowa

Czytaj więcej...

Jarmark na św. Jacka 2012

Jarmark na św. Jacka
15-17 sierpnia 2012 r.

Czytaj więcej...

Oferty na Jarmark na św. Jacka

Ogłoszenie dla podmiotów zainteresowanych wyłączności na handel w czasie imprezy Jarmark na Św Jacka w dniach 15-17.08.2012

Katering - termin przesyłania ofert 30.06.2012

Oferty prosimy kierować na adres: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów z dopiskiem „Oferta Jarmark na św. Jacka”
fax 158661847
email: gok@klimontow.pl
tel. 516086868 Tomasz Ferens

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.