Biblioteka poleca...

W miesiącu lipcu 2008 Gminna Biblioteka Publiczna poleca:

 1. Jan T. Gross - "Strach"
 2. I. Fierla - "Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej"
 3. G. Masterton - "Bezsenni"
 4. I. Shaw - "Chleb na wody płynące"
 5. J. K. Rowling - "Harry Potter i insygnia śmierci"
 6. M. Szwaja - "Stateczna i postrzelona"
 7. A. Fredro - "Najpiękniejsze bajki dla dzieci"

 

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Klimontowie
ul. Kościelna 5
tel. 601760948

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 800 - 1600

Filie GBP:

 • Filia w Nawodzicach
 • Filia w Pokrzywiance
 • Filia w Goźlicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie powstała w 1947 roku. Mimo ciężkich okresów, jakie dotykały bibliotekę, zmian miejsca lokalizacji i kadry, przetrwała ona do dzisiejszego dnia.
GBP i jej filie są bibliotekami uniwersalnymi, gromadzącymi piśmiennictwo z różnych dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników.
Posiadają literaturę piękną, popularno-naukową i naukową. Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.
Księgozbiór to 34490 pozycje.
W ofercie znajduję się głównie literatura dla dorosłych, dzieci i młodzieży, nowości wydawnicze, lektury szkolne. Są również takie działy jak: rolnictwo, medycyna, nauki przyrodnicze, językoznawstwo, geografia, historia, nauki społeczne, filozofia i religia.
GBP korzysta z pomocy MKiDN - otrzymujemy dotację na zakup książek. Dzięki temu możemy stale powiększać księgozbiór biblioteki, dokonywać zakupów nowości wydawniczych.
W GBP działają czytelnie księgozbioru i czasopism (Echa Dnia, Głos Klimontowa) oraz czytelnia internetowa. 3 zestawy komputerowe biblioteka dostała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne.
Ze zbiorów biblioteki chętnie korzystają uczniowie i studenci. Przy GBP w Klimontowie działa od 2008 roku Gminne Centrum Informacji o Regionie. Można tu uzyskać podstawowe informacje o historii Gminy Klimontów oraz okolic.

OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:

 • Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
 • Popularyzacja książek i czytelnictwa (Dyskusyjny Klub Książki,Klub Bibliofila).
 • Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 • Udział w realizacji projektu PPWOW PIS pn. „Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży. Działanie realizowane poprzez Kluby Zainteresowań. KLUB BIBLIOFILA.”
 • Realizacja projektu „Infrastruktura Bibliotek”
 • udział w Programie Rozwoju Bibliotek – komputery, szkolenia
 • udział w szkoleniach Biblioteka+
 • lekcje biblioteczne
 • współudział w powiatowym konkursie „Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej”
 • Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
 • „Podaruj dzieciom wakacje” - współpraca z GOK, organizacja loterii fantowej
 • współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Klimontowie

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 • udzielanie informacji
 • oprowadzanie wycieczek po zabytkach Gminy Klimontów
 • promocja gminy i twórców lokalnych (wystawy plastyczne, fotograficzne, rzeźby, spotkania autorskie)
 • współredagowanie Głosu Klimontowa

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.