Zgłaszanie drużyn do Turnieju Drużyn Dobrych Serc

Komitet Organizacyjny Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje” zaprasza drużyny do udziału w XVII Wakacyjnym Turnieju Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Puchar Dziecka” który zostanie rozegrany 08-07-2012 na stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie o godz 10.
W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy wypełnić załączoną kartę i przesłać na podany adres – do dnia 03.07.2012 r.
Jednocześnie informujemy, iż o udziale w Turnieju decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszeniowych, w związku z ograniczoną do ośmiu ilością drużyn mogących wziąć udział w turnieju (drużyny zgłaszające udział w turnieju droga pocztową – o udziale i kolejności decyduje data stempla pocztowego).
Losowanie drużyn oraz terminarz rozgrywek, zostanie omówiony na spotkaniu z kierownikami drużyn dnia 06.07.2012 roku (piątek) o godz 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie
Jednocześnie informujemy, że cała impreza ma charakter charytatywny i całkowity dochód zostanie przeznaczony na organizację wypoczynku dzieci z rodzin biednych. Wpisowe od każdego zawodnika wynosi 20 zł
Komitet Organizacyjny

Nr konta:
GOK Klimontów
NBS Solec Zdrój O/Klimontów
34 8517 0007 0091 0900 1485 0002
z dopiskiem „Podaruj Dzieciom Wakacje”
gok@klimontow.pl
tel kom 723-018-191 Marcin Śledź
tel kom 516-086-868 Tomasz Ferens
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koncert Podaruj Dzieciom Wakacje


Czytaj więcej...

Podaruj Dzieciom Wakacje 2011


Czytaj więcej...

Podaruj Dzieciom Wakacje 2011


Czytaj więcej...

Zaproszenie dla drużyn piłkarskich do udziału w PDW 2011


Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.