Wyniki konkursu PPWOW PIS

Utworzono: wtorek, 27, kwiecień 2010

Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone 29.03.2010r przez Wójta Gminy Klimontów.
W dniu 23.04.2010r. Komisja Oceniająca rozpatrzyła Oferty na świadczenie usług społecznych, po przeprowadzeniu negocjacji i ostatecznej ocenie ofert podaje do wiadomości wyniki Konkursu:

DZIAŁANIE 8
Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży.
Wpłynęła 1 oferta która nie została zaakceptowana do realizacji

DZIAŁANIE 9

Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym.
Wpłynęło 4 oferty z czego do realizacji przystąpiło 3 Usługodawców w następujących poddziałaniach:
  • Organizacja zajęć i spotkań tematycznych dla starszych (nie więcej niż 10 000,00zł wartość jednej usługi oraz min 60% osób z wiekiem powyżej 65 roku życia objętych wsparciem w ramach danej usługi)
    • Gminny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Klimontowie, ul. Strażacka 5 27-640 Klimontów – 10 000,00zł
  • Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (nie więcej niż 10 000,00zł wartość jednej usługi oraz min 60% osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o ograniczonych możliwościach intelektualnych objętych wsparciem w ramach danej usługi)
    • Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów – 5 000,00zł
    • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów - 5 000,00zł

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.