Nabór ofert PPWOW PIS

Utworzono: wtorek, 01, czerwiec 2010

Dnia 01.06.2010 r. Wójt Gminy Klimontów ogłasza nabór ofert w ramach realizacji zadań dotyczących Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej (PPWOW PIS) zgodnie z Planem Działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Zaplanowano następujące działanie:

DZIAŁANIE 10
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce przez liderów, w tym wsparcie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami związanej ze wspólnymi działaniami w zakresie projektów społecznych.
Działanie realizowane poprzez:
Zorganizowanie w dniach 09-11 lipiec 2010 roku wizyty studyjnej w organizacjach i stowarzyszeniach, w zakresie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych (UE, programy rządowe, prywatne organizacje) z prezentacją działań finansowych z tychże funduszy dla grupy 40 lokalnych liderów, przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych. Wizyta studyjna ma służyć jako przykład dobrych praktyk w zakresie aktywizacji i współpracy społeczności lokalnej poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami wizyty a członkami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami.

Kwota łączna alokacji działania 10 wynosi 19 000.00 zł
Termin wykonania zamówienia: od 09 lipca 2010 r. do 11 lipca 2010 r.

PPWOW PIS realizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Gmina Klimontów uzyskała dotację w wysokości 474 284.34 zł. I część dotacji tj. 133 601.00 zł została wykorzystana w 2008 r. II część dotacji tj. 270 404.08 zł została wykorzystana w 2009 r. Kwota 19 000.00 zł przeznaczona została na realizację wyżej określonej usługi w 2010 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej klimontow.pl, lub w budynku Urzędu Gminy Klimontów ul. Krakowska – osoba do kontaktu: Danuta Potocka.

Składanie ofert trwać będzie do 15.06.2010 roku do godz. 1530, wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1.
Ponadto w dniu 07.06.2010 r. o godz 1300 w Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Klimontowie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.
WÓJT GMINY KLIMONTÓW
RYSZARD BIEŃ

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.