Wyniki konkursu PPWOW PIS

Utworzono: wtorek, 22, czerwiec 2010
Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone 01.06.2010r przez Wójta Gminy Klimontów.
W dniu 21.06.2010 r. Komisja Oceniająca rozpatrzyła Oferty na świadczenie usług społecznych i podaje do wiadomości wyniki Konkursu zgodnie z planem działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych.


DZIAŁANIE 10

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce przez liderów, w tym wsparcie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami związanej ze wspólnymi działaniami w zakresie projektów społecznych.

Działanie realizowane poprzez: WYJAZD STUDYJNY
Wpłynęło dwie oferty z czego jedna została rozpatrzone pozytywnie w następującym poddziałaniu:

Zorganizowanie w dniach 09-11 lipiec 2010 roku wizyty studyjnej w organizacjach i stowarzyszeniach, w zakresie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych (UE, programy rządowe, prywatne organizacje) z prezentacją działań finansowych z tychże funduszy dla grupy 40 lokalnych liderów, przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych Wizyta studyjna ma służyć jako przykład dobrych praktyk w zakresie aktywizacji i współpracy społeczności lokalnej poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami wizyty a członkami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami,
  1. Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”, Kotowa Wola 1, 37-415 Zaleszany - 19 000.00 zł

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.