Konkurs Najlepsza usługa PPWOW PIS w Gminie Klimontów

Utworzono: poniedziałek, 23, sierpień 2010

Dnia 20 08 2010r odbyło się roztrzygnięcie Konkursu zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klimontowie w ramach PPWOW PIS realizowanego projektu „Najlepsza usługa w Gminie Klimontów”.Celem konkursu było wyłonienie najlepszych inicjatyw społecznych wdrażanych w Gminie Klimontów w okresie 2008 – 2010 ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – komponent Program Integracji Społecznej o obszarze:
  • sołectwa aktywne
  • liderzy z wizją
  • skuteczna organizacja
W konkursie wzięli udział usługodawcy, którzy realizowali projekty zostały pozytywnie ukończone, zaś sprawozdania z realizacji pozytywnie ocenione i zatwierdzone przez gminnego koordynatora Programu Integracji Społecznej.

Komisja w składzie:

  1. Edyta Lesiak-Nawrocka
  2. Halina Hakamäki
  3. Krzysztof Skórski

po wnikliwej ocenie każdego usługodawcy dokonała wyboru jednej najlepiej realizowanej usługi z każdej katrgorii

  1. Aktywne sołectwo: Sołectwo Śniekozy
  2. Lider z wizją: Ewa Bokwa
  3. Skuteczna organizacja: Kółko Rolnicze w Nawodzicach

Wyboru kandydatów dokonano na podstawie regulaminu konkursu i zawartych w nim kryteriów oceny. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.