Góreckie półkolonie

Utworzono: środa, 15, wrzesień 2010

W dniach 28.06.2010 do 06.09.2010 w świetlicy wiejskiej w Górkach odbywały się zajęcia świetlicowe w ramach realizacji działania Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej” pod nazwą „Góreckie Półkolonie”. W zajęciach poprowadzonych pod opieką nauczyciela Pani Renaty Miller uczestniczyły dzieci i młodzież z sołectwa Górki i sąsiednich wsi. Zajęcia pozwoliły dzieciom i młodzieży twórczo spędzić czas, poprzez organizację zabaw, konkursów oraz dwóch wyjazdów do kina oraz parku jurajskiego w Bałtowie.
Na zakończenie działania dzieci i młodzież otrzymały paczki ze słodyczami. W realizację projektu zaangażowane były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Górkach.
Jako koordynator projektu pragnę podziękować tym mieszkańcom sołectwa, którzy swoją pozytywną postawą wobec tego działania dali dowód że dobro dzieci i przyszłość sołectwa Górki idzie we właściwym kierunku.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.