Wykonanie instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych i sufitu podwieszanego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 EURO

Czytaj więcej...

Odbudowa i modernizacja drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Czytaj więcej...

Odbudowa i modernizacja drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Czytaj więcej...

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Czytaj więcej...

Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.