Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Czytaj więcej...

Remont dachu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY

Czytaj więcej...

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Czytaj więcej...

Uzupełnienie zabudowy oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY

Czytaj więcej...

Sporządzenie projektu techniczno-budowalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY

Czytaj więcej...

Sporządzenie projektu techniczno-budowalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY

Czytaj więcej...

Odbudowa drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROSTRZYGNIĘTY
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Czytaj więcej...

Transport materiałów drogowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.