Myśląc Ojczyzna...


Czytaj więcej...

Strażak gwarantem bezpieczeństwa


Czytaj więcej...

Wykonanie remontu i przebudowy sanitariatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej do 60000 EURO

Czytaj więcej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Czytaj więcej...

Wykonanie robót remontowo - budowlano - montażowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej do 60000 EURO

Czytaj więcej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Czytaj więcej...

Sprzedaż samochodu pożarniczego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
na sprzedaż samochodu pożarniczego ZUK A15M

Czytaj więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej

Czytaj więcej...

Odbudowa drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Czytaj więcej...

Odbudowa drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.