Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2. o odrzuceniu oferty

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia w BZP: 511110 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

Czytaj więcej...

Przetarg - dostawa żywności

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 513110 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Czytaj więcej...

Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 511110 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów 09.12.2013r

dotyczy: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 -ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 487702-2013; data zamieszczenia 27.11.2013

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 a póżn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 487702 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów dnia 21.11.2013 roku.
ZPI.271.4.2013.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”, data zamieszczenia zaproszenia do złożenia ofert 07.11.2013 roku.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

ZPI.271.4.2013.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

“Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.