Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: piątek, 16, grudzień 2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do przedszkoli i szkół wraz z opiekunem w 2017 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 352794 z dnia 28.11.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w:
  • Części 1 – Kolonia Konary – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów
   – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 75
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 1:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 1

   1.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   45,47

   40,00

   85,47

   2.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.

   60,00

   40,00

   100,00

  • Części 2 - Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 50
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 2:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 2

   1.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   45,47

   40,00

   85,47

   2.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.

   60,00

   40,00

   100,00

  • Części 3 – Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
   – długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40
   przez Wykonawcę: „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 3:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 3

   1.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

   41,82

   40,00

   81,82

   2.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   60,00

   40,00

   100,00

   3.

   Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów

   52,38

   40,00

   92,38

  • Części 4 – Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 35
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 4:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 4

   1.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

   41,92

   40,00

   81,92

   2.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   44,47

   40,00

   84,47

   3.

   Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów

   60,00

   40,00

   100,00

  • Części 5 – Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
   – długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 18
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 5:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 5

   1.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   39,27

   40,00

   79,27

   2.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.

   60,00

   40,00

   100,00

  • Części 6 Goźlice – Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Pęchowiec – Kroblice – Klimontów
   – długość trasy ok. 86 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 85
   przez Wykonawcę: Przewóz Osób Grzegorz Polit Zakrzów 21, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 6:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 6

   1.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

   55,15

   40,00

   95,15

   2.

   Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów

   60,00

   40,00

   100,00

   3.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   34,10

   40,00

   74,10

  • Części 7 – Pęchów – Pęchowiec – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 19 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 19
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 7:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 7

   1.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   40,05

   40,00

   80,05

   2.

   Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów

   60,00

   40,00

   100,00

  • Części 8 - Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce – 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń, Nasławice – 1 uczeń. Ilość uczniów do przewiezienia – 13.
   przez Wykonawcę: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 8:

   Lp.

   Wykonawca

   Liczba przyznanych punktów

   cena

   czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego

   Razem

   Część 8

   1.

   Caritas Diecezji Sandomierskiej
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

   60,00

   20,00

   80,00

   2.

   „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

   29,71

   40,00

   69,71

 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.