Informacja z otwarcia ofert

Utworzono: czwartek, 05, styczeń 2017

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zaproszenia do składania ofert, ogłoszonego dnia 29.12.2016r. dotyczącego wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”. Komisja przetargowa rozpoczęła prace o godz. 10:15. Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego tj. 05.01.2017r. do godz. 10:00 wpłynęło 3 oferty. Przed otwarciem ofert dokonano sprawdzenia nienaruszalności opakowań. W postępowaniu uczestniczy trzech oferentów.

Lp. Nazwa i adres oferenta Minimalny transfer
do komputera
dla osób
fizycznych: Mbit/s
Cena oferty brutto
za 11 miesięcznych
abonamentów
dostępu do Internetu
w okresie
od 01.02.2017 r.
do 31.12.2017 r.
1. Partners
INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS SP. Z O.O.
ul. Kazury Stanisława 2C lok.15
02-795 Warszawa
1 Mbit/s 63 072,79
2. F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2
27-640 Klimontów
3 Mbit/s 51 414,00
3. Telestrada S.A.
ul. Murmańska 25
04-203 Warszawa
1 Mbit/s 51 955,20

 

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.