Pokrzywianka

Utworzono: wtorek, 03, kwiecień 2012

Pokrzywianka to miejscowość położona na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie sandomierskim, w płd-zach. części gminy Klimontów. Przez Pokrzywiankę płynie rzeka Koprzywianka. Powierzchnia sołectwa wynosi 309.64 ha. Liczba mieszkańców wynosi około 300 osób. Przez wieś wiodą szlaki rowerowe i historyczne związane z kampanią legionów Józefa Piłsudskiego.

Pierwsze wzmianki o Pokrzywiance pochodzą z początku XVII w. z okresu, w którym Mikołaj Ossoliński był właścicielem folwarku w Pokrzywiance. Po wymarciu rodu Ossolińskich folwark w naszej wiosce podobnie jak reszta dóbr przechodziła w ręce spadkobierców, a w roku 1779 dobra te stały się własnością Antoniego Ledóchowskiego. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1833 roku podaje, iż wioska należała do gminy Górki, do powiatu sandomierskiego i do parafii Olbierzowice. Posiadała 37 domostw, 432 morgi włościańskie i liczyła 242 mieszkańców. W okresie I wojny światowej na terenie naszego sołectwa toczyły się walki znane z historii jako Bitwa pod Konarami. Do dnia dzisiejszego istnieje zbiorowa mogiła, w której pochowani są żołnierze pochodzący z armii austro-węgierskiej, rosyjskiej a także legioniści Józefa Piłsudskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, w pierwszej połowie lat trzydziestych przeprowadzono w naszym sołectwie komasację gruntów włościańskich. Nasi przodkowie przed II wojną światową wykupili od Włodzimierza Karskiego (właściciela majątku w Gorkach Klimontowskich) działkę o powierzchni około 0.60 ha na której wybudowany został budynek Szkoły Powszechnej (4 klasowej), która istniała w okresie międzywojennym a także kilka lat po wojnie.
Mieszkańcy naszej wioski zajmują się uprawą zbóż, buraków cukrowych, hodowlą bydła i trzody chlewnej.
We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1964 roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
Oprócz przepięknego krajobrazu, na terenie naszej miejscowości znajduje się figurka Matki Boskiej z początku XX wieku, przydrożny Krzyż na którym podczas powodzi (lipiec 2001) uratowało się od utonięcia troje osób, mogiła żołnierzy z okresu I wojny światowej, świetlico-remiza, biblioteka a także plac zabaw.
Do tradycji pielęgnowanych przez mieszkańców należą nabożeństwa majowe odprawiane przy figurce Matki Boskiej, przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia odprawiana jest dla osób chorych i starszych msza św. w świetlico-remizie. Nasza społeczność bierze także aktywny udział w Jarmarku na św. Jacka, panie z KGW przygotowują wieniec dożynkowy, organizują wystawę płodów rolnych. Organizowane są: Mikołajki, Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet, Wigilia wiejska i Sylwester.
Większość naszej wioski stanowią rolnicy, pozostali mieszkańcy żyją z rent i emerytur lub są bezrobotni. Jedynie niewielka liczba mieszkańców posiada zatrudnienie w zakładach pracy.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.