Boisko już gotowe

Utworzono: wtorek, 29, grudzień 2009

18 grudnia br Wojt Gminy Klimontów Ryszard Bień razem z Wicemarszałekiem Województwa Świętokrzyskiego Zdzisławem Wrzałką uroczyście otwarli kompleks boisk sportowych - tzw. Orlika. Kompleks sportowy położony przy ulicy Zysmana pomiędzy stadionem LKS Klimontowianka, przystankiem autobusowym i warsztatami szkolnymi, poświęcił ks. proboszcz Adam Nowak. Mimo niesprzyjającej pogody w otwarciu uczestniczyli m.in. Zastępca Wójta Gminy Klimontów, Przewodniczący Rady Gminy razem z radnymi, Komendant Posterunku Policji w Klimontowie, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Klimontów, Dyrektor NBS Solec Zdrój o. Klimontów, Przedstawiciele firmy Masters - wykonawcy inwestycji. Boiska zostały wybudowane w ramach rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012", którego założeniem jest udostępnienie dzieciom i młodzieży w całej Polsce nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Pieniądze na budowę boisk pochodzą z Ministerstwa Sportu (333 000 zł), budżetu Urzędu Marszałkowskiego (333 000 zł) i Gminy Klimontów (371 000 zł). Obiekt ten to ogólnodostępne, bezpłatne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią wraz z szatniami i zapleczem socjalnym ogrodzone i oświetlone.
Jak powstawał nasz Orlik

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.