Nowości

103. rocznica Bitwy pod Konarami

Społeczeństwo Gminy Klimontów trzeciego czerwca uroczyście obchodziło przypadającą w tym roku 103 Rocznicę Bitwy pod Konarami. Główne obchody odbyły się przy obelisku w Konarach. To tu w dniach 16-23 maja 1915 roku wojska rosyjskie i austro-węgierskie stoczyły krwawą bitwę zapamiętaną jako Bitwa pod Konarami. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od montażu słowno-muzycznego pn. „Dziękując za Niepodległość” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 1530 została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. Mateusza Woszczyny wikariusza z parafii pw. św. Józefa w Klimontowie w koncelebrze z ks. kanonikiem Zbigniewem Kurasem proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach. Po uroczystej mszy św. rozpoczęła się część oficjalna uroczystości na którą przybyli między innymi Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Starosta Sandomierskiego Stanisław Masternak, Wicestarosta Sandomierskiego Wojciech Dzieciuch, Czesław Fijałkowski – Przewodniczący Rady Gminy Klimontów wraz z Radnymi Gminy Klimontów, Jan Jasicki krewny Majora Herwina Piątka, Mariusz Wołos profesor historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Jacek Toś Kierownik Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa oddział Kielce, Waldemar Maruszczak kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabierali Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Starosta Sandomierskiego Stanisław Masternak oraz Mariusz Wołos profesor historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie przy dźwiękach werbla przy pomniku uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd poległym legionistom. Pamięć poległych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Pawłem Ciepielą na czele. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się pod Remizę OSP w Konarach gdzie został przekazany sprzęt medyczny jednostkom OSP z terenu gminy w ramach zadania: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Klimontów” realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Obdarowane jednostki to:

  • OSP Klimontów: defibrylator – 1 szt., torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
  • OSP Krobielice: defibrylator – 1 szt., torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
  • OSP Konary: torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
  • OSP Nawodzice: torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
  • OSP Goźlice: deska ortopedyczna – 1 szt.

Całkowity koszt zadania to 23 452,00 zł.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Finansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosło 99%. Wkład Gminy Klimontów 1 %.

Następnie odbyła się Konarska Majówka. Wszyscy chętni wzięli udział w III Marszu Strażackim szlakiem Bitwy Pod Konarami. Rocznicowe uroczystości Bitwy pod Konarami uświetnili: Kompania Reprezentacyjna Niepublicznego Technikum im. gen. Władysława Andersa w Opatowie, która pełniła wartę honorową przy pomniku, oraz Kapela Klimontowska, która zapewniła oprawę muzyczną Uroczystości.