Nowości

107 rocznica Bitwy pod Konarami

BurmistrzRada Miejska w Klimontowie
oraz
Koło Gospodyń Wiejskich Konary-Kolonia
zapraszają

na uroczystości religijno-patriotyczne

z okazji 107 rocznicy
Bitwy pod Konarami Legionów Józefa Piłsudskiego
przy Pomniku w Konarach

które odbędą się w dniu 22.05.2022 roku

Program uroczystości:

 • 1420 – Montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach
 • 1500 – Msza święta polowa z udziałem Biskupa Sandomierskiego ks. Krzysztofa Nitkiewicza
  • Odśpiewanie Hymnu Państwowego
  • Powitanie uczestników uroczystości
  • Przemówienia okolicznościowe Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów oraz gości zaproszonych
  • Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy obelisku
  • Salwa Honorowa (Chorągiew Rycerstwa Ziemi Staszowskiej)
  • Koncert melodii legionowych w wykonaniu Marszałkowskiej Orkiestry Dętej Województwa Świętokrzyskiego
 • 1700 – Przejście uczestników do remizy OSP Konary i wspólny posiłek
 • 1730 – Konarska Majówka 2022
 • 1800 – Wymarsz Rajdu Strażackiego szlakiem Bitwy Pod Konarami (OSP Klimontów)

Autokary zostaną podstawione na plac Jana Pawła II w Klimontowie o godz. 1350

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach grantu pn. „Jak to drzewiej na Ziemi Klimontowskiej bywało” przekazywanie tradycji i obyczajów młodemu pokoleniu poprzez kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Klimontów finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”.

Loga LGD, UE, Leader, PROW