Aktualności

150 lat Kół Gospodyń Wiejskich

26 listopada 2016r w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pokrzywianka odbyły się gminne obchody 150. rocznicy powstania pierwszego koła zrzeszającego kobiety wiejskie.

W uroczystościach wzięli udział: Maria Sokal Prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu, Urszula Kowalczyk Wiceprezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Radny Powiatowy Leszek Galata, Radni Gminy Klimontów, osoby współpracujące z kołami, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, ale przede wszystkim członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Pokrzywianki, Górek, Wilkowic, Krobielic, Beradza, Byszowa, Zakrzowa, Konar i Konary-Kolonii, Olbierzowic, Grabiny, Byszówka i Borek Klimontowski, Nawodzic, Pęchowa, Nowej Wsi, Płaczkowic, Kroblice. Gości przywitała Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Janina Luzak a następnie przedstawiła krótką historię powstania Kół Gospodyń Wiejskich. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski na ręce pani Janiny Luzak i pani Marii Sokal, symbolicznymi bukietami kwiatów, złożył gorące podziękowania i gratulacje za bardzo owocną współpracę. Pani Maria Sokal również podziękowała wszystkim paniom za wspaniałą postawę i pracę na rzecz kultywowania lokalnej tradycji. Na zakończenie części oficjalnej Pani Janina Baran z Koła Gospodyń Wiejskich z Beradza zaśpiewała piosenkę z okazji 150 rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich, którą sama ułożyła na tę okoliczność. Organizatorem uroczystości był Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przy wsparciu KGW Pokrzywianka. Panie składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Klimontów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klimontowie za wsparcie finansowe oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie za oprawę muzyczną.