Aktualności

5. rocznica powstania Parku Katyńskiego w Byszowie

Dnia 28.09.2014r w Parku Katyńskim „Pamięć i Honor” w Byszowie odbyły się Uroczystości 5 Rocznicy powstania Parku Katyńskiego oraz poświęcenie Katyńskiej Drogi Krzyżowej.

Uroczystości rozpoczęły się od zaprezentowania montażu historyczno – patriotycznego w wykonaniu uczniów z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. O godz. 15.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. wikariusza Zbigniewa Kargula z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudniku w koncelebrze z ks. Bogdanem Królem, proboszczem parafii pw. św. Jana Ewangelisty z Chobrzan, ks. proboszczem Henrykiem Hendzlem z parafii pw. św. Józefa w Klimontowie i ks. emerytem Marianem Więckowskim. Po uroczystej Mszy św. odbyło się poświęcenie Katyńskiej Drogi Krzyżowej. Następnie Naczelnik OSP w Nawodzicach Robert Orłowski odczytał Apel Poległych. Licznie przybyłych gości przywitał Zastępca Wójta Gminy Klimontów Adam Przybylski i głos zabrali m. in. Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień w swoim wystąpieniu przeczytał wiersz pt. „Park Katyński” swojego autorstwa i podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania i upamiętnienia tego miejsca a w szczególności Radnemu Gminy Klimontów Wacławowi Gachowi wręczając statuetkę „Klimontowski Topór”. Zaprezentował również publikację „Park Katyński w Byszowie”, autorstwa Józefa Myjaka, przedstawiającą biogramy pomordowanych oficerów, historię Parku, jego przeobrażenie w przeciągu ostatnich 5 lat. Po przemówieniach przy Obelisku Ofiar Katynia liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, oddając hołd wszystkim pomordowanym. Pamięć zamordowanych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Rycerzy Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Pawłem Ciepielą na czele. W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy, w tym młodzież i dzieci, delegacje: strażaków z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele organizacji kombatanckich, delegacje szkół, organizacji społecznych oraz politycznych. Uroczysty ton rocznicy upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej nadała oprawa muzyczno-wokalna Orkiestry Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka pod batutą pani Alicji Urbanowicz. Po części oficjalnej Zastępca Wójta Gminy Klimontów zaprosił wszystkich przybyłych na poczęstunek.
Na Uroczystości Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie Ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – działanie „Małe Projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.