AktualnościOgłoszenia

Akcja dla właścicieli psów i kotów

Akcja zachęcająca właścicieli psów/kotów do wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji .

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Klimontowie Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022 Gmina będzie dofinansować zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.
Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Klimontów – właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie wniosku o dofinansowanie.
Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał od 7 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania środków. W 2022 roku przeznaczono na ten cel kwotę 10 000 zł.

Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii, który podpisał umowę na przeprowadzenie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lekarz weterynarii Wojciech Fijałkowski, prowadzący Gabinet Weterynaryjny ul. Krakowska 21 27-640 Klimontów.

Koszt dofinansowania przeprowadzenia zabiegu wynosi:

  • Sterylizacja kota 200 zł; psa 250 zł (brutto)
  • Kastracja kota 100 zł; psa 120 zł (brutto)

Uwaga:
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.

Wniosek