AktualnościOgłoszenia

Akcja dla właścicieli psów i kotów

Akcja zachęcająca właścicieli psów/kotów do wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji .

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Klimontowie Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów na rok 2021 Gmina będzie dofinansować zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Klimontów – właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie wniosku o dofinansowanie, a w  przypadku psów również przedłożenia kserokopii dowodu zaszczepienia psa.
Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał od 04.05.2021 do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania środków. W roku 2021 przeznaczono na ten cel kwotę 10 000 zł.

Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii, który podpisał umowę na przeprowadzenie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lekarz weterynarii Wojciech Fijałkowski, prowadzący Gabinet Weterynaryjny ul. Krakowska 21, 27-640 Klimontów.

Koszt przeprowadzenia zabiegu wynosi:

  • Sterylizacja kotów wolnożyjących – 200 zł
  • Kastracja kotów wolnożyjących – 100 zł
  • Sterylizacja psów – 200 zł
  • Kastracja psów – 100 zł

Uwaga:
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku zwierzęcia o wadze powyżej 25 kg koszty zabiegu mogą wzrosnąć, a różnicę pokrywa właściciel w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.

Załączniki