Aktualności

Apel RCKiK w Kielcach od donacje osocza

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • są po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji

lub

  • u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał,
  • są w pełni zdrowe,
  • są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza!),
  • nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
  • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

Kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży lub osoby po transfuzji:

– większość wytworzyła przeciwciała anty-HLA i nie może być dawcą osocza.

Pozyskanie osocza od kobiet, które były w ciąży lub zostały matkami wymaga wykonania dodatkowych badań w kierunku obecności przeciwciał anty-HLA. Są to przeciwciała, które mogą wytworzyć się po ciąży. Badanie jest wykonywane w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Okres oczekiwania na wynik jest różny, ale nie dyskwalifikuje, tylko po prostu wydłuża czas, który upływa do momentu możliwości wydania osocza do leczenia. Dlatego też preferowane są osoby, które nie miały transfuzji krwi i kobiety, które nie były w ciąży. Bardzo ważne jest, aby osocze ozdrowieńca miało wysoki poziom przeciwciał po przechorowaniu COVID-19 (ale nie są to przeciwciała anty-HLA). Jednak pomimo wysokiego poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po przebytej chorobie, obecność przeciwciał anty-HLA całkowicie dyskwalifikuje osocze do podania go choremu. Z naszych obserwacji wynika, że większość kobiet, które były w ciąży, wytworzyła przeciwciała anty-HLA.

W wyjątkowych przypadkach u kobiet, które były w ciąży i miały ciężki przebieg zakażenia COVID-19 pobieramy próbkę na badanie przeciwciał anty-HLA, wysyłamy ją do Warszawy, a po otrzymaniu informacji o nieobecności przeciwciał anty-HLA kontaktujemy się z dawczynią i dopiero wtedy umawiamy się na termin oddania osocza.

Osocze można oddać tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 od poniedziałku do piątku. Godziny rejestracji dawców osocza:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami tel.:
41 3359401 lub 41 3359440 lub poprzez e-mail: sekretariat@rckik-kielce.com.pl