Nowości

Będą nowe wodociągi

W dniu 20.10.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Borku, Byszówce, Kępiu, łącznika w Beradzu, modernizacja pompowni wody z budową zbiornika wody w Grabinie, monitoring sieci wodociągowej w zakresie – Modernizacji pompowni sieciowej wody i budowy zbiorników wody w Grabinie” w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane MODERN Damian Świątek z siedzibą ul. 1 Maja 1F, 28-131 Solec-Zdrój.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy: 1 637 745,00 zł.

Podpisanie umowy na realizację zadania dot. wodociągów