Nowości

Budowa i przebudowa dróg gminnych

W dniu 9. stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie zawarta została umowa pomiędzy Gminą Klimontów a Zakładem Remontowo-Budowlanym DARBUD Adam Darowski na realizację inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów” obejmującą:

 • budowę drogi gminnej Konary Kolonia – Łazy na odcinku 846 mb,
 • budowę odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Nowa Wieś
 • budowę drogi gminnej w miejscowości Rybnica na odcinku 300 mb
 • przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. 316 w miejscowości Goźlice na odcinku 36 mb
 • przebudowę drogi gminnej Nr 331046T Nasławice – Jugoszów na odcinku 344 mb
 • przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. 202 w miejscowości Nasławice na odcinku 181 mb
 • przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Dziewków na odcinku 231 mb
 • przebudowę drogi gminnej nr 331017T Nawodzice przez wieś na odcinku 341 mb
 • rozbudowę ul. Ogrodowej w Klimontowie na odcinku 201 mb
 • remont drogi gminnej ul. Krakowskiej w Klimontowie na odcinku 97 mb
 • remont drogi gminnej nr 331059T ul. Strażackiej w Klimontowie na odcinku 72 mb
 • budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000 do km 578
 • rozbudowę drogi gminnej nr 331093T Olbierzowice – Pełczyce w formule „projektuj i buduj” na odcinku 468 mb,
 • rozbudowę drogi gminnej nr 331018T Nawodzice – Wólka Gieraszowska na odcinku 1131 mb.

W ramach zawartej umowy na drogach gminnych, wewnętrznych zostaną wykonane nawierzchnie asfaltowe, odwodnienie, oznakowanie pionowe. Cały zakres prac projektowych i robót budowlanych został wyceniony przez wykonawcę na kwotę 7 146 741.36 zł i zostanie sfinansowany środkami w wysokości 3 850 500.00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą nr Edycja 8/2023/7173/PolskiLad, środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 690 084.00 zł, a w pozostałej części środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu gminy.

Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie zrealizowane w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Podpisanie umowy na budowę i rozbudowę dróg Podpisanie umowy na budowę i rozbudowę dróg Podpisanie umowy na budowę i rozbudowę dróg