AktualnościInwestycje unijne

Budowa oraz modernizacja dróg gminnych

Wójt Gminy Klimontów informuje, że złożono trzy wnioski o płatność – rozliczające I etap operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowanych przez Gminę Klimontów przy dofinansowaniu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020:

Wykonano i odebrano następujące drogi:
Wniosek nr 1:
„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów cz. I”

  1. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. I – nr 331008T Krobielice-Ossolin dł. 2000 mb,
  2. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. I – Pęchów nr ewid. Dz. 225/2 dł. 450 mb,
  3. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. I – nr 331023T Olbierzowice przez wieś dł. 810 mb,

Całkowity koszt brutto I etapu wniosku: 610 684,46 zł, wnioskowana kwota pomocy: 388 578,00 zł.

Wniosek nr 2:
„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów cz. II”

  1. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. II – Zakrzów-Kolonia Grabina dł. 650 mb,
  2. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. II – Pęchów-Węgorzyn-Beradz dł 590 mb,
  3. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. II – Przybysławice-Adamczowice dł. 740 mb,
  4. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. II – w m. Byszów dł.140 mb,
  5. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. II – w m. Pęchów dł. 177,58 mb,
  6. Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. II – w m. Szymanowice Dolne – wysypisko dł. 217,23 mb

Całkowity koszt brutto wniosku: 426 638,51 zł, wnioskowana kwota pomocy: 271 470,00 zł.

Wniosek nr 3:
„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów cz. III”

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m Zakrzów nr ewid. dz. 225, 329/1 dł. 223,45 mb.

Całkowity koszt brutto wniosku: 36 529,63 zł, wnioskowana kwota pomocy: 23 243,00 zł
Reasumując w 2016 r. wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 5,998 km dróg, przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 683 291,00 zł.
W następnym roku zrealizowane zostaną kolejne inwestycje drogowe.