AktualnościInwestycje unijne

Budowa pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 17 maja 2017 r., została podpisana Umowa Dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Klimontów – na dofinansowanie zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów. Koszt całkowity zadania 25 000,00 zł.
Środki WFOŚiGW w Kielcach – 20 000,00 zł.
Wkład własny Gminy – 5 000,00 zł.