Aktualności

Budowa wodociągu w Wilkowicach, Ossolinie i Śniekozach.

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów”

Koszt realizacji zadania: 2 432 034,72 zł
Dofinansowanie:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 121 586,00 zł
  • pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1 739 400,00 zł

Wykonawca zadania: Konsorcjum
Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o. o. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów
Partner: Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger Albigowa 344, 37-122 Albigowa