Aktualności

Czasowa zmiana organizacji ruchu

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD z siedzibą Kłoda, gm. Rytwiany informuje, iż od dnia 22.06.2022 r. godz. 800 planuje wprowadzić czasową organizację ruchu w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Szymanowice”, polegająca na zamknięciu drogi gminnej na odcinku 0+343 do km 1+174. Na zamkniętym odcinku drogi gminnej wyłącznie prowadzony będzie ruch pojazdów budowy oraz dojazd mieszkańców do posesji.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, zawiadamiam o planowanym terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Szymanowice” w terminie od dnia 22.06.2022 r. do dnia 20.11.2022 r.

Przedmiotowa czasowa organizacje ruchu zostaje wprowadzona na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej pod znakiem KT.7121.48.2022 z dn. 20.04.2022 r. przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.