Zarządzenia, uchwałyŻłobek

Dokumenty

Uchwała IX/62/2019 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu

Uchwała XVII/120/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/62/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu

Uchwała XXV/177/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w okresie realizacji projektu „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”

Zarządzenie 48/2020 w sprawie powierzenia Pani Barbarze Bilskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Żłobka Gminnego w Klimontowie

Zarządzenie 49/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”

Zarządzenie 50/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”

Zarządzenie 51/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji dla projektu „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”

Dokumenty rekrutacyjne

Zarządzenie 52/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”

Zarządzenie 59/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”

Zarządzenie 64/2020 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 48/2014 w sprawie pełnomocnictw do jednoosobowego działania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych