Regulamin imprezy masowej XXV Jarmark na św. Jacka