Nowości

Dożynki Powiatowe w Samborcu

Powiatowe Święto Plonów odbyło się 28 sierpnia br. w Samborcu. Miasto i Gminę Klimontów reprezentowali Robert Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie, Piotr Lipiec Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Gustaw Borycki i Mirosław Kwapiński Radni Rady Miejskiej w Klimontowie, sołtys sołectwa Konary Jadwiga Smykiel wraz z Grupą wieńcową z Konar i Konar-Kolonii. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Trójcy Świętej w Samborcu. Następnie na plac przed sceną plenerową w Samborcu przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszedł barwny korowód, gdzie przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kolejnej części wydarzenia nastąpiło symboliczne przekazanie chleba przez gospodarzy dożynek Katarzynę Cieszkowską mieszkankę Wygody i Mateusza Paciurę mieszkańca Złotej oraz prezentacja poszczególnych wieńców oraz stoisk promujących miejscowości z powiatu sandomierskiego. W wydarzeniu udział wzięli: posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego powiatu. Zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. Zwycięzcą tegorocznego konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Powiatowego Święta Plonów został wieniec wykonany przez Miasto i Gminę Zawichost. Będzie on reprezentował Powiat Sandomierski podczas Dożynek Wojewódzkich w Bogorii. W części artystycznej wystąpili: zespół Jare Zytko, zespół „Gorzyczany” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu oraz zespół „ŁZY”. Powiatowe Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna.