Aktualności

Dożynki sołeckie w Nawodzicach

W niedzielę 05 sierpnia w Nawodzicach odbyły się Dożynki Sołeckie współfinansowane z projektu „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie” w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem z przed budynku świetlicy w Nawodzicach do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Kurasa – miejscowego proboszcza. Po zakończonej Mszy barwny korowód – przy dźwiękach kapeli Mira i Weseli Akordeoniści – przeszedł na plac gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości dożynkowych. Gospodarz dożynek – Radny Gminy Klimontów Robert Orłowski przywitał wszystkich gości. Tradycyjnie Starostowie Dożynek – Pani Iwona Olechowska i Pan Antoni Pawlik przekazali na ręce Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego chleb upieczony z mąki zbóż z tegorocznych zbiorów. Następnie kolejno wystąpili Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu Piotr Lipiński oraz Radny Powiatu Sandomierskiego Leszek Galata. Po przemówieniach, prezentacji gospodarzy dożynek i ośpiewaniu Wieńca dożynkowego przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach rozpoczęła się część artystyczna. Przed publicznością wystąpili Grupa taneczna Whites Shadows z Nawodzic, Zespół Sidus z Połańca oraz dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. Następnie przeprowadzono szereg zabaw konkursów dla dzieci. W tym roku Rolnikiem Nawodzic został Dariusz Smolarczyk dla którego nagrodę ufundowali Państwo Monika i Przemysław Zieja z Klimontowa. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej do późnych godzin nocnych trwała tradycyjna zabawa taneczna. Poczęstunek dla zaproszonych Gości przygotowały członkinie KGW Nawodzice.