Aktualności

Droga w Konarach wyremontowana

W dniu 06.10.2017 r. odebrano zadanie p.n.: „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 233 Konary – Konary-Kolonia Rytówka od km 0+032 do km 0+779” długości 747 mb. zrealizowane w ramach dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto): 159.181.68zł w tym:
Środki z budżetu Państwa – 127 345,00zł
Środki własne Gminy – 31 836,68 zł