2020Przetargi

Dzierżawa nieruchomości (m. Krobielice)

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

  • Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice b/n, nr. ewid. 207 (w budynku OSP), na działce o nr. ewid. 313/2 na której usytuowany jest lokal użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni 48 m².
  • Okres dzierżawy – 3 lata.
  • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia.
  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 474,63 zł netto  Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Minimalne postąpienie 50 zł.
  • Wadium 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2020 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie przy Ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.03.2020 roku na konto:

Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% VAT. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Referat rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Krakowska 15, w godzinach 730 do 1530 pod nr telefonu 158661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.

Wykaz wywiesza się na okres 30 dni.

Wyniki postępowania: link do BIP