Aktualności

Edukacyjny Quiz „Co wiesz o polskim wojsku”

Klimontowskie Stowarzyszenie ,,Zawsze razem’’ zaprasza na quiz edukacyjny „Co wiesz o polskim wojsku”. Konkurs ma charakter testu z pytaniami zamkniętymi.

Regulamin

 1. Czas i miejsce
  7 grudnia 2018 r. godz. 14.30 Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie
 2. Główne cele:
  Celem konkursu jest  kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Wojska polskiego, dziejów Polski, popularyzowanie tematyki historycznej i wojskowej, budzenie zainteresowań przeszłością oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień, krzewienie wiedzy o postaciach z historii naszego kraju, zasłużonych w walce o niepodległość.
 3. Adresaci konkursu:
  Zadanie kierowane jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, dorosłych mieszkańców gminy Klimontów, którzy interesują się historią wojska polskiego.
 4. Zasady uczestnictwa:
  W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy gminy Klimontów od 10 roku życia. Konkurs będzie miał charakter testu z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru. Uczestnicy zgromadzeni na jednej sali pod opieką komisji konkursowej będą odpowiadać pisemnie, wypełniając kartę odpowiedzi. Zwycięzcami quizu zostanie pierwsze 20 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Otrzymają oni nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 5. Organizator:
  Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem”
  Odpowiedzialna – Aneta Kwiecień telefon 665 582 641 akmm74@interia.pl
 6. Zgłoszenie do udziału należy przesłać do 6.12.2018 r. na adres: Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem” ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów lub
  adres e-mail stowarzyszeniezawszerazem2014@gmail.com
  Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer 665582641, 505484509

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy
Klimontowskie Stowarzyszenie ,,Zawsze razem”

Karta zgłoszeniowa