Aktualności

Eliminacje gminne do OTWP 2013

W dniu 19.03.2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z ternu gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie:
Ryszard Adam Bień – Przewodniczący
Małgorzata Kozieł – Karbownik – Sekretarz
Dariusz Zimnicki – Członek
Krzysztof Dywan – Członek

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej. Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wyniki turnieju, które przedstawiają się następująco:

W I grupie wiekowej (szkoła podstawowa):
1. Emilia Figacz – Szkoła Podstawowa w Goźlicach
2. Jakub Adamczak – Szkoła Podstawowa w Goźlicach
3. Dominika Gronek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie

W II grupie wiekowej (gimnazja):
1. Anna Kilarska – Gimnazjum w Klimontowie
2. Kacper Bielecki – Gimnazjum w Klimontowie
3. Elżbieta Piętka – Gimnazjum w Klimontowie

W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalna):
1. Agnieszka Bernyś – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
2. Danuta Wołoszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
3. Paulina Rutkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie.