Aktualności

Eliminacje gminne do OTWP 2014

W dniu 20.03.2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie:

 1. Ryszard Adam Bień – Przewodniczący
 2. Elżbieta Czajkowska – Członek
 3. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek
 4. Dariusz Zimnicki – Członek
 5. Krzysztof Dywan – Członek.

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna odpowiadała w formie testowej na pytanie o tematyce przeciwpożarowej. Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wyniki turnieju, które przedstawiają się następująco:

W I grupie wiekowej (szkoła podstawowa):

 1. Patrycja Zioło – PSP w Klimontowie
 2. Joanna Pęksa – SP w Ossolinie
 3. Emilia Figacz – SP w Goźlicach.

W II grupie wiekowej (gimnazjum):

 1. Anna Kilarska – Gimnazjum w Klimontowie
 2. Kacper Bielecki – Gimnazjum w Klimontowie
 3. Elżbieta Piętka – Gimnazjum w Klimontowie.

W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne):

 1. Mateusz Smardz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 2. Karolina Stróiwąs – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 3. Przemysław Burczy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie.